Plac zabaw w miejscowości Modrzejewo

Plac zabaw w miejscowości Modrzejewo

Projektowane zagospodarowanie terenu – plac zabaw ma być dostępnym miejscem aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu wyposażonym w urządzenia i elementy dla dzieci przy istniejącym budynku przedszkola gminnego. Projektowany plac zabaw zlokalizowano na terenie z zachowaniem niezbędnych stref bezpieczeństwa dla projektowanych urządzeń, oraz zapewniono w ich obrębie wymaganą bezpieczną nawierzchnię.
Szczególną uwagę zwrócono na nasadzenia ozdobne, które nie powinny być trujące (przez wzgląd na zabawę dzieci) i są mało wymagające i łatwe w pielęgnacji, a zapewniają wydzielenie terenu od pozostałej części działki.