Oferta

Projekt koncepcyjny

który pokazuje możliwości aranżacji ogrodu i zawiera propozycję rozwiązań materiałowych

 • spotkanie z klientem, zapoznanie się z terenem, omówienie zakresu potrzeb i oczekiwań klientów, omówienie stylu ogrodu oraz kierunku dalszej pracy
 • przedstawienie oferty
 • pomiary, dokumentację fotograficzną
 • wstępny układ ogrodu (rzut 2D w kolorze), zawierający zagospodarowania terenu, rozmieszczenie stref funkcjonalnych, komunikacji, aranżację poszczególnych przestrzeni – propozycja dwóch wariantów
 • propozycje materiałów oraz kolorystykę dla nawierzchni utwardzonych, propozycje małej architektury, lokalizację oraz charakter roślinność

Czas trwania projektu około 2 – 3 tygodnie

Projekt techniczny

który zniweluje problemy na budowie i stres związany z realizacją ogrodu

 • wszystko co zawiera projekt koncepcyjny
 • projekt nawierzchni wraz z zestawieniem projektowanych nawierzchni (np. kora, żwiry, kamienie, włóknina, obrzeża itd.)
 • rzuty techniczne projektowanych elementów z pełnym wymiarowaniem
 • projekt małej architektury (np. wiata, ławki, trejaż, pergola, kuchnia ogrodowa itp.)
 • projekt ogrodzenia
 • dobór roślin, który uwzględnia rośliny dopasowane do ilości światła, rodzaju podłoża oraz dostosowanie pory kwitnienia i przebarwień wykaz projektowanych roślin, ze spisem ilościowym zastosowanych gatunków roślin
 • projekt oświetlenia, z doborem i lokalizacją opraw oraz rozmieszczeniem projektowanych obwodów
 • zalecenia pielęgnacyjne dla zaprojektowanych roślin

Czas trwania projektu około 3 – 8 tygodni

Projekt automatycznego nawadniania

Projekt automatycznego nawadniania ogrodu z doborem lokalizacji zraszaczy, linii kroplujących, rozmieszczenie przyłączy.

Kosztorys

który daje realne koszty budowy ogrodu

 • szacunkowy kosztorys wykonawczy
 • dane kontaktowe do wykonawców

Nadzór autorski

 • praca w terenie oraz zmiany w projekcie są rozliczane na zasadzie usługi konsultingu, na podstawie raportów godzinowych