to green - studio projektowe
to green

Standardowy zakres dokumentacji projektowej (wykonanej techniką komputerową) obejmuje:

 • lokalizacji inwestycji,
 • inwentaryzację budynku / pomieszczeń / lokalu,  w tym dokumentację fotograficzną,
 • rzuty, przekroje, elewacje, itp., 
 • technologie danej inwestycji,
 • zestawienie stolarki,
 • zestawienie materiałów,
 • szczegółowy opis inwestycji,
 • wymagane uzgodnienia (BHP, higieniczno – sanitarne, p.poż, itp.)


Co powinien dostarczyć Nam  inwestor:

 • mapę do celów projektowych lub mapę do celów opiniodawczych,
 • materiały archiwalne dotyczące budynku / pomieszczeń / lokalu, (np. projekt budowlany, wycenę rzeczoznawcy, itp.),
 • decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu miejscowego dla danej inwestycji,
 • warunki techniczne przyłączenia prądu / gazu / wody / sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków,

 

Podana oferta jest dostosowywana do każdego projektu indywidualnie w porozumieniu z inwestorem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 to green - studio projektowe
biuro kreatywne monolab